Trang chủ Ngữ pháp Sơ cấp 1 V/A – 고 liên kết câu

V/A – 고 liên kết câu

0
2612

V/A –

Gắn vào sau động từ, tính từ để liên kết nhiều hành động, trạng thái, sự việc, tính chất… lại với nhau.
Nghĩa Tiếng Việt: Và

V – liên kết động từ

Ví dụ:

비가 오 바람이 불어요
Trời mưa và gió thổi

저는 공부하 남 씨는 잠을 자요
Tôi học và (còn) Nam thì ngủ

A – Liên kết tính từ

Ví dụ:

이 식당은 싸 맛있어요
Quán này rẻ và ngon

제 집이 크 비싸고 예뻐요
Nhà tôi to, đắt, và đẹp

Trong câu có thể liên kết cùng lúc tính từ và động từ

Ví dụ:

저는 집에 있 란 씨는 학교에 가요
Tôi thì ở nhà và (còn) Lan thì đi học

còn có nghĩa là rồi khi thể hiện hành động theo trình tự thời gian

Ví dụ:

손을 씻 밥을 먹어요
Rửa tay rồi ăn cơm

학교에 가 아르바이트를 해요
Đi học rồi đi làm thêm

Để lại bình luận

avatar