Trang chủ Cẩm nang Giới thiệu bản thân bằng Tiếng Hàn

Giới thiệu bản thân bằng Tiếng Hàn

1
806

Giới thiệu tên

이름이 뭐입니까?
[I rưm mi, mua im ni kka?]
Tên bạn là gì?

제 이름이 Huy입니다.
[Chê i rưm mi, Huy im ni ta]
Tên tôi là Huy.

저는 Huy입니다.
[Cho nưn, Huy im ni ta]
Tôi là Huy.

Giới thiệu Quê quán

어디에서 왔습니까?
[O ti ê xo, oat xưm ni kka?]
Bạn đến từ đâu?

고향이 어디입니까?
[cô hyang nghi, o ti im ni kka?]
Quê bạn là gì?

Ha Noi에서 왔습니다.
[Ha Noi ê xo, oat xưm ni ta]
Tôi đến từ Hà Nội.

제 고향이 Ha Noi입니다.
[chê cô hyang nghi, Ha Noi im ni ta]
Quê tôi là Hà Nội.

Giới thiệu tuổi

몇 살입니까?
[Myóoc sa rim ni kka?]
Bạn bao nhiêu tuổi?

나이가 어떻게 됩니까? (Dùng khi hỏi người cao tuổi)
[Na i ka, o ttoóc kê tôêm ni kka?]
Tuổi chú, bác, ông… thế nào ạ?

저는 20살입니다.
[Cho nưn, xư mul sa rim ni ta]
Tôi 20 tuổi.

1
Để lại bình luận

avatar
1 Số bình luận
0 Số phản hồi
1 Người theo dõi
 
Bình luận có nhiều phản hồi
Bình luận sôi nổi nhất
1 Số người bình luận
Deung Yi-Kyeong Những người bình luận gần đây
Mới nhất Cũ nhất Bình chọn nhiều
Deung Yi-Kyeong
Deung Yi-Kyeong

Khá hay