Trang chủ Cẩm nang Đếm số lượng dùng bảng số đếm Thuần Hàn

Đếm số lượng dùng bảng số đếm Thuần Hàn

0
846
Đếm số lượng dùng bảng số đếm Thuần Hàn
Đếm số lượng dùng bảng số đếm Thuần Hàn

Công thức: Số đếm + Danh từ số đếm (cái, con, lọ…)

Các bạn hãy chú ý các số sau:

1: 하나
2:
3:
4:
20: 스물

Nhứng số này khi dùng để đếm thì nó bị biến đổi nhé:

+ Danh từ số đếm
+ Danh từ số đếm
+ Danh từ số đếm
+ Danh từ số đếm
스무 + Danh từ số đếm

Để lại bình luận

avatar