Trang chủ Cẩm nang Các trường hợp đặc biệt đọc nối patchim trong tiếng Hàn

Các trường hợp đặc biệt đọc nối patchim trong tiếng Hàn

0
673

Đọc nối patchim sai là một nguyên nhân chính dẫn đến việc khi chúng ta giao tiếp với người Hàn mà họ không hiểu, nguyên nhân này hầu như ai học tiếng Hàn cũng gặp phải.

Mình cũng vậy nên hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm mình nắm được trong cách đọc nối patchim của tiếng Hàn.

Mời bạn tham khảo bảng sau đây:

Trường hợpVí dụĐọc là
ㅂ+ㄱ -› ㅂ+ㄲ출입국추립꾹
ㅂ+ㅅ -› ㅂ+ㅆ대합실대합씰
ㅂ+ㅎ -› ㅍ답답하다답따파다
ㅂ+ㄷ -› ㅂ+ㄸ답답하다답따파다
ㄱ+ㄱ -› ㄱ+ㄲ학교학꾜
ㄱ+ㅅ -› ㄱ+ㅆ객실객씰
ㄱ+ㅂ -› ㄱ+ㅃ책벌레책뻘레
ㄱ+ㅈ -› ㄱ+ㅉ국제국쩨
ㄱ+ㄴ -› ㅇ+ㄴ함박눈함방눈
ㄱ+ㅁ -› ㅇ+ㅁ역무원영무원
ㄱ+ㄹ -› ㅇ+ㄴ측량층냥
ㅈ+ㄷ -› ㅈ+ㄸ젖다젖따
ㄺ+ㄷ -› ㄱ+ㄸ맑다막따
ㄷ+ㄷ -› ㄷ+ㄸ닫다다따
ㅎ+ㄷ -› ㅌ많다만타
ㄹ+ㅅ -› ㄹ+ㅆ물새물쌔
ㄹ+ㄱ -› ㄹ+ㄲ물고기물꼬기
ㄹ+ㅈ -› ㄹ+ㅉ결제결쩨
ㅅ+ㄱ -› ㅅ+ㄲ옷걸이옷꺼리
ㅅ+ㄴ -› ㄴ+ㄴ첫눈천눈
ㅅ+ㄷ -› ㄷ+ㄸ낫다낟따
ㄴ+ㄱ -› ㄴ+ㄲ시민권시민꿘
ㅎ+ㄱ -› ㅋ직행지캥
ㅇ+ㅂ -› ㅇ+ㅃ장바구니장빠구니
ㅁ+ㄹ -› ㅁ+ㄴ원심력원심녁

Nếu còn trường hợp nào thì vui lòng comment cho mình bổ sung thêm nhé!
감사합니다

Để lại bình luận

avatar