Trang chủ Thông tin Topik Tiếng Hàn Các địa điểm thi Topik tại Hàn quốc

Các địa điểm thi Topik tại Hàn quốc

0
480
Khu vựcĐịa điểm
서울경희대학교
건국대학교
건국대학교 사범대학 부속고등학교
동국대학교
서울과학기술대학교
숙명여자대학교
한국외국어대학교
명지대학교
서일대학교
한양여자대학
경기아주대학교
강남대학교
가천대하교
한국산업기술대학교
신한대학교(의정부)
한신대학교
을지대학교
경민대학교
운중고등학교
늘푸른고등학교
인천인하대학교
대전충남대학교
충남서문대하교
남서울대학교
충북충북대학교
세명대학교
부산부산대학교
부경대학교
부산외국어대학교
경성대학교
경북질량고등학교
대구대학교(경산)
영남대학교
동국대학교(경주)
대구계명대학교(성서)
광주전남대하교
호남대학교
전남목포대학교(도림)
전북전북대학교
원광대학교
강원한림대학교
강원대학교
경남경남대학교
경상대학교
제주제주한라대학교
제주대학교(아라캠퍼스)
대전대전대학교

Xem thêm: Địa điểm thi Topik tại Việt Nam

Để lại bình luận

avatar