Trang chủ Ngữ pháp Sơ cấp 1 부터 ~ 까지 Từ… đến…

부터 ~ 까지 Từ… đến…

0
972

N(Thời gian) + 부터 ~ N(Thời gian) + 까지

Là trợ từ dùng để biểu thị mốc thời gian, từ khi nào – đến khi nào

부터 có nghĩa là Từ…(Ví dụ: từ mấy giờ, từ hôm nay…)
까지 có nghĩa là Đến…(Ví dụ: đến mấy giờ, đến ngày mai…)

Ví dụ:

7 시부터 10 시까지 공부합니다
Tôi học từ 7 giờ đến 10 giờ

9 월부터 12 월까지 겨울입니다
Từ tháng 9 đến tháng 12 là mùa đông

Để lại bình luận

avatar